YAYINLANMIŞ KİTAPLAR

 İKTİSAT TARİH ZİHNİYET DÜNYAMIZ

MÜSİAD YÖNETİM KİTAPLIĞI SERİSİ

MÜSİAD Yönetim Kitaplığı serisinden 2006 yılında yayınlanan bu kitap daha önce Çerçeve Dergisinde yer almış yazılardan derlenerek hazırlanmıştır

 

DÜNYA GÖRÜŞÜ

PROFİL YAYINLARI

Daha önceki yıllarda farklı mecralarda Erhan Erken tarafından kaleme alınmış muhtelif yazıların yeni bir formatta düzenlenerek kitap haline getirilmiş halidir.

Kitabın tanıtım metninde şu ifadelere yer verilmiştir:

Deneyim toplumların gelişmesi için her zaman çok önemli bir faktör olmuştur. Bu deneyimi sağlayan da genelde akil insanlardır. Onların yazdıkları, gördükleri gençlere büyük dersler verir. Tabii almasını bilene.Elbette sadece bilgi olarak öğretmek yetmez, ahlaki olarak da insanları eğitmek gerekmez.  Dünya Görüşü kitabı tam da buna hizmet ediyor. Gençlere hangi konularda neler yapması gerektiğini kendi örneklerinden yola çıkarak sade bir dille anlatıyor.Bu kitap en azından acaba nereye doğru yol alıyorum ya da ne yapmalıyım sorusunu kendisine soranlara rehber olacaktır.

 

ARKA PLAN YAZILARI

PROFİL YAYINLARI

Profil yayınlarından çıkan bu kitap daha önce yine Profil Yayınlarından çıkmış olan Dünya Görüşü adlı kitabın yeniden düzenlenerek yayına hazılanmış halidir. Arka Plan yazılarında yeni yazılar ilave edilmiş bazı yazılar da ilerde başka kitaplarda yer almak üzere kaldırılmıştır.

Kitabın tanıtım bölümünde şu ifadelere yer verilmektedir.:

Aslolan hakikate yaklaşabilmenin peşinde koşmaktır. Şartların elverişli olup olmaması, ‘konjonktürün’ müsaade edip etmemesi, ifa edilen vazifelerin önemi veya önemsizliği, bu arayışın ve koşuşturmanın sonuca ulaşmasını müspet veya menfi yönde etkileyen faktörlerdir.

Fakat arayışın özünü etkileyemezler. İnsanoğlundan beklenen, yaşadığı hayatın her anında, sağlam referanslara göre tayin edilmiş olan doğruya doğru yönelmesidir.

Hakikat yolculuğunda hepinize başarılar diliyorum.

 

ZAMAN TÜNELİNDEN GEÇERKEN

PROFİL YAYINLARI

Bu kitapta 1990’lı yıllar ve 2000’li yıllarda Erhan Erken’in yayınlanmış makaleleri yer almaktadır. Kitapta, zaman içinde Türkiye’nin ve Dünyanın geçirdiği çeşitli devrelere o dönemin şartlarında ne şekilde yaklaşıldığını göstermesi bakımından ilgi çekebilecek yazılar bulunmakta.

Tanıtım metninde kitap hakkında şu cümleler yer alıyor

Bu zamana kadar hayat ve iktisat kavramının derinliğini kavrayamayanlar ve meseleyi sadece “para” kavramı etrafında şekillendirenler ne yazık ki, zihnen, fikren, ahlaken ve iktisaden bizlere tatmin edici bir kapı açamamışlar, yaramıza merhem olamamışlardır.

Çok daha özel bir konu olan ve sıcaklığını bir türlü kaybetmeyen 28 Şubat post medern darbesi, tesirini iktisadi hayatımızda da ciddi bir şekilde göstermiş olan, tarihimizdeki önemli bir dönemdir.

Ülkemizdeki her bir varlık bize ait bir değerdir. Bir değerin kaybı adeta ülkenin yarınlarının kaybıdır. Bu bakımdan, kayıpların izahı için rakamlar tek başına yeterli olmaz. Kayıplarda, rakamlar sadece bir fikir verebilir fakat asıl olan rakamı da aşan iktisat ve hayat disiplinimizin dengesinin ne derece bozulduğudur.